Skip to content

Code & Conduct

Home > Information > Code & Conduct

१. नैतिक आचर संहिता के हो <

नैतिक आचर संहिता भनेको संस्थाको उद्देश्य प्राप्तीको लागि सुसंगठित र प्रवल नैतिक सास्कृतिक निष्ठा राख्ने एक साधन हो जसले संस्थामा कार्यरत र कार्यालयमा संलग्न कर्मचारीहरुले तथा व्यक्तिहरुले पालना गर्नु पर्ने आचरण, मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

२. नैतिक आचार संहिता किन महत्वपूण हुन्छ <

संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण र्मचारीहरुको आचरण व्यवहारमा एकरुपता मित्रभाव ल्याउन र संस्थामा आवद्ध कम्पनी सदस्य तथा कर्मचारीहरुले गर्ने भद्र व्यवहारले संस्थाको मान मर्यादा तथा ईज्जतमा थप टेवा पुगोस भन्ने हेतुले यो आचर संहिता तयार पारिएको हो । यसले हामी सबैलाई सम्मान पूर्वक एकजुट हुन साथै सुरक्षीत र स्वास्थ्य कार्यस्थल बनाउन मद्दत गर्दछ साथै हरेक संस्थामा आवद्ध कर्मचारी, व्यक्तिलाई एक आपसमा सम्मान, र  समान व्यवहार र सहयोग आदान प्रदान गर्नका लागि समन्वयात्मक सहायता मिल्ने छ ।

३. आचार संहिता कस्ले पालना गर्नुपर्ने छ <

आचार संहिता सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पतालका सबै कार्य समितिका पदाधिकारीहरु, कार्यरत कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्ने छ । यो आचार संहिता प्रत्येक कर्मचारीलाई समान रुपमा लागू हुने छ । हामी, हाम्रो यस अस्पताल समुदायका साझेदारहरुले पनि यो आचार संहिता अध्यायन गरी बुझेर यसको सम्मान गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौ । संधै सकारात्मक सचेत तरीकाले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न यस सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पतालका सबै समिती तथा कर्मचारी सदस्यहरूलाई जिम्मेवार ठहर्यौदछौ । 

४. आचार संहितालाई कसरी मुल्यांकन गरिनेछ <

सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पतालको अस्पताल व्यवस्थापन समितिसंग अस्पतालको आचार संहिताको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने पूणर् जिम्मेवारी रहने छ । संस्थासँग सम्बन्धित सम्पूण कार्यरत कर्मचारी, व्यक्तिहरुले यस आचार संहिता र शर्तहरूको  उल्लंघन गर्ने छैनन् र आचार संहिताको पालना साथै यस्को बुझाईको सुनिश्चितता नियमित रूपमा गर्नु पर्ने छ ।

५. नैतिक आचर संहिताका उत्तरदायित्वहरू <

अस्पताल व्यवस्थापन समितिले निर्धरण गरेका आचार संहिताहरु सबै प्रति उत्तरदायी रहने छन् । नैतिक आचार संहितामा उल्लेखित नितिहरुलाई बुझ्नु र दैनिक क्रियाकलापमा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

 • सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पतालको प्रतिष्ठामा आच आउने कुनै पनि कार्य गर्न पाईने छैन । नैतिक आचर संहिताको नीति अनुरूप व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने छ ।
 • आफ्नो जिम्मामा रहेको कार्य र व्यवहारको लागि स्वामित्व र उत्तरदायित्व स्वयं आफैले लिनु पर्ने छ ।
 • कुनै कर्मचारी वा संस्थामा कार्यरत व्यक्तिले आचर संहिता विपरीत कार्य गरेमा सम्बन्धित सहकर्मीहरूसँग गोप्य, सकारात्मक र व्यावसायिक ढंग बाट सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।
 • कार्यस्थलको आचरण, सरोकार र विवादहरूको बारेमा अन्य व्यक्तिको अगाडि छलफल  गर्न निषेध गरिएको छ ।
 • नेपाल सरकारका कानूनले निषेध गरेको कुनै पनि कार्य गर्नु वा गराउन पाईने छैन ।

६. व्यवस्थापकको उत्तरदायित्वहरु M

सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पतालको व्यवस्थापन समिति निम्न कुरामा उत्तरदायी हुनेछ ।

 • कार्यालयमा सबै समयमा आचार संहिताको पालना गरेर उदाहरणीय काम गर्नु पर्ने छ ।
 • व्यवस्थापनको निर्देशन अन्तर्गत प्रत्येक नीति सिद्धान्त र सर्तहरु कार्यालयका व्यक्तिहरुले पालन गर्नु पर्ने छ ।
 • सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरी कार्य गर्ने वातावरण सृजना गर्ने र व्यावसायिकता प्रदान गर्नु पर्ने छ ।
 • कार्यालयमा उठेका मुद्दाहरुलाई बिना, डर, त्रास तथा खुला रुपमा छलफलको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ ।
 • आचर संहिताको उल्लंघन भएमा अनुसन्धान गर्न सम्बन्धीत विज्ञहरुको – जस्तैः मानब संसाधन, कानुनी निकाय आदि _ सँग सल्लाह लिदै उपयुक्त कदम चाल्नु पर्ने छ ।

७. आचार संहिताको पालनामा असफल वा उलंघन भएमा M

अनैतिक वा अवैध काम गरी आचार संहिताको उलंघन गरिएको पाएमा यस नीतिको अधीनमा रहेका सबै व्यक्तिले रिपोर्ट गर्न आवश्यक छ र रिपोर्ट गर्नु एउटा दायित्व पनि हुनेछ । सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पतालको नैतिक आचार संहिताको कुनै प्रावधानको उलंघन भएको पाईएमा सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पतालमा सेवा वा सुविधा गुमाउने सम्मको अनुशासनात्मक कारवाही हुन सक्छ साथै व्यक्तिगत मूल्यांकनमा पनि असर गर्न सक्छ । सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पतालले नैतिक आचरण संहिता उल्लंघनका सबै घटनाहरूको अनुसन्धान गर्नेछ ।

सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पतालले स्थापना गरेको नैतिक आचार संहितामा बाँधिएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षीत तवरले र प्रक्रिया उलंघन बिना कुनै डर अवैध र अनैतिक कार्यहरूको सुरक्षित रूपमा रिपोर्ट -उजुरी_ गर्न अनुमती दिन्छ । यस आचार संहिताको उलंघन वारे रिपोर्ट गर्दा अस्पतालको कुनै पनि सदस्यलाई लक्षित गरी बदला लिने जस्ता कार्य हुने छैन । यस्तो कार्य गरिएको पाईएमा नेपाल सरकारको कानून वमोजिम आवश्यक कारबाही गरिने छ र सिद्धस्थली ग्रामीण सामुदायिक अस्पतालबाट दिएको सेवा वा सुविधाहरूबाट बन्चित पनि हुन पर्ने छ ।

८. तीन किसिमका रिपोर्टिंग विकल्पहरू उपलब्ध छन M

विकल्प १. प्रत्यक्ष कुराकानी

सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पतालका सदस्यहरुले नैतिक आचार संहिताको पालना नगरेको घटना थाहा भएमा, उक्त व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष, आदरका साथ व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । तपाईले त्यस व्यक्तिलाई सल्लाह दिनु पर्छ, कि उसको उनको व्यवहार अनुपयुक्त र अनावश्यक छ ।

विकल्प २. सहायताको खोजी

यदि तपाईं व्यक्तिहरु सँग सिधा कुरा गर्न असहज महसुस गर्नु हुन्छ वा यदि तपाईं मुद्दाको समाधान गर्न असफल हुनुहुन्छ वा त्यस्तै व्यवहार जारी रहन्छ भने, तपाईं सुपरवाइजर वा म्यानेजर वा निर्देशक वा अध्यक्षको साथ मिलेर प्रतिवेदन तयार गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि निम्न जानकारीहरू संकलन गर्ने  ।

 • शंकास्पद कार्यको मिति र समय . 
 • यस कार्यमा भाग लिने प्रत्यक्षदर्शि वा साक्षी रहेको अरू कुनै व्यक्तिको नाम ।
 • कस्तो परिस्थितिले यो अवस्थामा आयो ।
 • शंकास्पद कार्यको एक विवरण
 • यदि कुनै बिरामी र वहाँको हेर चाह गर्ने व्यक्ति, कर्मचारी वा अस्पताल संचालनमा कुनै परिणाम भएमा सो को उल्लेख गर्ने ।
 • कसैले कारवाही गरेको छ अथवा हस्तक्षेप गर्ने कार्य गरेकोछ भने त्यस कुराको उल्लेख गरि उक्त व्यक्तिको नाम, र त्यस बेलाको मिति, समय, स्थानलाई समावेश गर्ने ।
 • तपाईको सुपरभाइजर, प्रबन्धक, निर्देशक, अध्यक्षले मानव संसाधन, कानूनी टोली, विषय विज्ञ, इत्यादिहरु सम्मिलित गराएर छानबिनका लागि परामर्श गर्नेछन ।

 

विकल्प ३. गोप्य र अज्ञात रिपोर्टिंग

 • यस नीतिको अधीनमा रहेका सबै व्यक्तिहरूले अज्ञात र गोप्य रूपमा संलग्न गलतकार्य वा अनैतिक गतिविधि वा घटनाहरूको बारेमा रिपोर्टहरू पेश गर्न पाउने छन् .
 • आचार संहिता उल्लंघन वा शंकास्पद गल्तीको बारेमा गोप्य रुपमा सन्देश हाम्रो वेबसाइट मार्फत पठाउन सकिन्छ, जहाँ तपाईंको ईमेल ठेगाना खुलासा हुँदैन र तपाईले उपलब्ध गराएको सबै रिपोर्टहरू पूणर् रूपमा गोप्य रहनेछन् ।
 • आचार संहीता उल्लंघन, रिपोर्टिंग र रिपोर्टिंगका विकल्पहरूको बारेमा अधिक वा थप जानकारीको लागि, कृपया तपाईंको सुपरभाइजर, व्यवस्थापक, निर्देशक, प्रमुख वा मानव संसाधन विभागलाई सम्पर्क गर्नुहोला ।

९. हाम्रो मुल्य मान्यता अनुसार M

लक्ष्य M 

सबैभन्दा उत्तम बिरामी हेरचाह, अनुसन्धान र शिक्षाका क्षेत्रमा सत्य र निष्ठा सहीत हृदय देखि सेवा प्रदान गर्नेछौ ।

दुरदर्शीता M 

पहुँचयोग्य, सर्वश्रेष्ठ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा मार्फत मानिस र समुदायको स्वास्थ्य सुधार गर्ने दुरदर्शीता लिनेछौ ।

सस्कृति M 

हाम्रो आधारभूत संस्कृति र मूल्यले हामीलाई हाम्रा बिरामीहरूको प्रभावकारी सेवा गर्न —नमूना स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको रूपमा उभ्याउने काम गर्नेछौ ।

यी संस्कृतिहरु पनि समावेश छन M

आदर गर्नु M सहयोग लिने दिने दुबै पक्ष वीच समान आदरका साथ व्यवहार गर्नेछौ  । बिरामी र परिवारको भिन्नतालाई सम्मानका साथ लिनेछौ । सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पतालमा काम गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको मुल्यांकन, भूमिकाको गणना गर्नेछौ ।

बिरामी केन्द्रित हेरचाह M सुरक्षा, गुणस्तर र हामी जे गर्छौं सबैमा विरामीको अनुभवलाई प्राथमिकता दिनेछौ ।

सामुहिक कार्य M स्वस्थ्य शिक्षण र अनुसन्धानको लागि एक सामुहिक र बहुमुखि बाटोको प्रक्रिया अपनाउछौ ।

उत्कृष्टता र नविनता M स्वस्थ्यसेवा, शिक्षण सेवा र अनुसन्धान को गुणस्तरमा निरन्तर सुधार गर्ने साथै हामीले गर्ने प्रत्येक काममा उत्कृष्टताका साथ गर्ने दृढ संकल्प अपनाउछौ ।

सहकार्य M प्रभावकारी ढंगले बिरामी सेवाहरू एकीकृत गर्न र समन्वय गर्न आन्तरिक र बाह्य साझेदारी स्थापना गर्नेछौ ।

नेतृत्व M संगठनमा नेतृत्वको विकास र बृद्धिलाई बढावा दिने र संगठनमा हुने अग्रणी कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा याहाँको ज्ञानहरु निर्यात गर्न अनुमति दिनेछौ ।

१०. सम्मान, अधिकार र उत्तरदायित्व M

 • सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पताल एक स्वस्थ र सकारात्मक वातावरण विकास गर्न प्रतिबद्ध छ, जुन अस्पताल समुदायका प्रत्येक सदस्यको व्यक्तिगत मूल्य, मान्यता र विविधतालाई सम्मान गर्दछ ।
 • सबै व्यक्तिहरूको अधिकार र जिम्मेवारीहरू यस नीतिको परिधिमा हुनेछन् ।
 • यस नीतिमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिलाई निष्पक्ष र न्याय संगत व्यवहार गरीने छ ।

११. तपाईं सँग यि अधिकार हुने छ M

 • सम्मानजनक वातावरणमा काम गर्न पाउने ।
 • भेदभाव र उत्पीडनबाट स्वतन्त्र हुने ।
 • तपाईंको काम विवरण, अनुभव र प्रदर्शनको आधारमा कर्तव्य, विशेष अधिकार र पदोन्नतीहरू हुनेछ नकि एक विशिष्ट समूहमा तपाइँको सदस्यता भएर हुने ।
 • प्रतिशोधको डर बिना गुनासोहरू पेस गर्न पाउने ।

१२. तपाईंको यी जिम्मेवारी हुनेछन् M

 • अस्पताल सँग सम्बन्धित सबैलाई सम्मान पूर्वक व्यवहार गर्नु पर्ने छ ।
 • समान ढंगले बिरामीहरूलाई उपचार प्रदान गर्नु पर्ने छ ।
 • अस्पतालमा कुनै भेदभाव वा उत्पीडन र आचरणको सचेत वा साक्षी भएमा सुपरभाइजर, प्रबन्धक, निर्देशक, अध्यक्षलाई खबर गर्नु पर्ने छ ।
 • भर्ना, कामको जिम्मेवारी, शैक्षिक अवसरहरू, पदोन्नतीहरू वा बर्खास्त गर्दा निष्पक्ष र समान ढंगले निणर्य लिनु पर्ने छ ।
 • पूण रुपले र सत्यताका साथ यस नीति अनुसारका अनुसन्धानहरु गर्नुपर्ने छ ।

१३. बिरामी र बिरामीका परिवारहरुको अधिकार र जिम्मेवारीहरू M

यस नीतिको अधीनमा रहेका सबै व्यक्तिहरूले बिरामीहरूको अधिकार र जिम्मेवारीहरूको सम्मान गर्नेछन । बिरामीको अधिकार र उत्तरदायित्वहरू अस्पताल परिसर भरीकासबै सार्वजनिक ठाऊँ र बिरामी हेरचाह गर्ने क्षेत्रहरूमा जानकारीका लागि राखीनेछ ।

१४. बिरामी र बिरामीका परिवारहरुका निम्न अधिकार हुनेछन् M

 • अस्पतालमा सबै व्यक्तिहरुले मर्यादित र समान व्यवहार पाईने छ ।
 • भेदभाव र उत्पीडनबाट स्वतन्त्र भईने छ  ।
 • आदर, उचित, सुलभ र न्यायिक उपचार पाईने छ ।
 • प्रतिशोधको डर बिना गुनासोहरू राख्न पाईने छ ।

१५. बिरामी र बिरामीका परिवारको जिम्मेवारी यी हुनेछन् M

 • अस्पतालमा सबै कर्मचारी, स्वयंसेवक र अन्य बिरामीहरूलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने छ । बौद्धिक रुपमा शारिरिक अशक्त भएका व्यक्तिलाई विशेष विचार पुर्याउनु पर्ने छ ।
 • अधिकार र जिम्मेवारी सम्बन्धी थप जानकारीको लागि, कृपया हाम्रो मानव संसाधनमा सम्पर्क गर्नु होला ।

१६. अनुपयुक्त व्यवहार M

अनुपयुक्त व्यवहार आफैमा एउटा यस्तो कार्य हो जुन अवांछनीय, अनुचित वा गलत हो । अनुपयुक्त व्यवहार वा आचरणको उदाहरण तल समावेश गरीएको छ ।

 • अपमानजनक, चोट पुर्याउने, अनादर गर्ने वा असभ्य प्रतिक्रियाहरू दिने ।
 • व्यक्तिमा प्रत्यक्ष धम्की दिने वा अपमान जनक भाषा प्रयोग गर्ने ।
 • अपमानजनक वा नराम्रो कुरा गर्ने ।
 • गाली जन्य, उित्तेजित वा आपत्ति जनक वा त्यस्तै अपमान जनक भाषा वा शब्दहरु को प्रयोग गर्ने ।
 • धम्की, डराउने वा अप्रीय रूपमा शारीरिक तथा यौन शोषण गर्ने ।
 • अन्य व्यक्ति सामु कार्यस्थलको व्यवहार, सरोकार र झगडाको बारेमा छलफल गर्ने  ।
 • उपयुक्त व्यवहार र आचरणको बारेमा अधिक जानकारीको लागि, कृपया मानव संसाधन विभागलाई सम्पर्क गर्नुहोला ।

१७. अस्पतालका नियमहरु र नीतिहरु M

यस नीतिको अधीनमा रहेका सबै व्यक्तिहरूमा लागू हुने कानून, नियमहरू र अस्पतालका नीति र प्रक्रियाहरूको बारेमा सचेत रहन र यसको पालना गर्नहुन अनुरोध गरीन्छ । यदि तपाइँ कसैले आफ्रनो जिम्मेवारीमा विशेष रूपमा नीति नियमहरु लागू हुन्छ भन्ने बारे जानकार हुनुहुन्न भने कृपया तपाइँको पर्यवेक्षक, प्रबन्धक, निर्देशक, अध्यक्ष, मानव संसाधनविभाग संग निसंकोच कुरा गर्नुहोस् ।

१८. बिरामीको सुरक्षा सम्बन्धि उत्तरदायित्व M

सुरक्षाको सस्कृतिः

सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पताल आफ्नो बिरामीको सुरक्षा र गुणस्तरीय स्वस्थ्य सेवा र कार्यक्रमहरूको प्रगतिप्रति सधै प्रतिबद्ध हुने छ ।  अस्पताल व्यवस्थापन समितिले सुरक्षित बिरामी सेवाको विस्तारलाई बढाउने र अस्पतालमा बिरामी सेवाहरूको समग्र कार्य उत्र्कष्ट बनाउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूको विकास र प्रवर्धन गर्ने छ ।

यस नीतिको अधीनमा रहेका सबै कर्मचारी व्यक्तिहरूका लागि निम्न सिद्धान्तहरूको पालना गर्नु पर्ने जिम्मेवारी हुने छ ।

 • सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पताल र यसका कर्मचारीहरू कामप्रति समर्पित हुनेछन् र बिरामीहरूलाई सम्भव भए सम्म सबैभन्दा सुरक्षित उपचार प्रदान गर्नको लागि उत्तरदायी हुनेछन् ।
 • सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पतालको प्रकृतिले कर्मचारीहरुलाई आफ्नो अनुभवबाट हरेक  बिरामीलाई कसरी हेरचाह गर्ने भनेर प्रोत्साहित गर्ने छ ।
 • सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पतालको कल्चर -प्रकृति_ भनेकै कर्मचारीहरुका आफ्ना अनुभवबाट प्रोत्साहित भै सिक्ने वातावरण बनाउने जस्ले गर्दा बिरामीको उपचारमा थप टेवा पुर्‍याउन सक्ने छ ।
 • सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पताल हरेकलाई सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्न आवस्यक पर्ने सम्पुणर् व्यवस्था निर्माण गर्न सक्ने एक संगठनको रूपमा प्रतिबद्ध हुने छ ।
 • सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पताल बिरामीको सुरक्षाको कार्यलाई अगाडि बढाउन सधै समर्पित हुने छ ।

१९. खुलासा र पारदर्शिता M

 • बिरामी र बिरामीका परिवारहरूले सुरक्षित महसुस गर्न स्वास्थ्य उपचारको त्रुटिहरूको अप्रत्याशित नतिजाहरूको खुलासा गरिने छ । । त्रुटीहरुको कारणले गर्दा समस्याहरु देखा परेमा खुल्ला रणनीति अपनाई त्यस्ता त्रुटिहरुलाई सवै सामु अगाडी ल्याउनका लागि आवस्यक विवरण कार्यान्वयन गरिने छ ।
 • प्रभावित भएका बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य, हेरचाहमा, कुनै हानि र हानीहुने वा हानीको सम्भावना हुने जस्ता घटनाहरूका लागि उचित, लगातार र समयमै आवस्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने र विश्वासिलो वातावरण सृजनाका लागि यस नीतिको अधीनमा रहेका सबै व्यक्तिहरूलाई परिधिमा राखिने छ र प्रोत्साहित गरिने छ ।
 • यस्ता घटनाहरूले बिरामीको स्याहार र कार्यस्थल सुरक्षामा नराम्रो असर गर्दछ । त्यस्तो जोखिमहरूको सम्भावित जानकारी थाहा हुनासाथ जिम्मेवार अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई सम्पर्क गर्नु पर्ने छ ।
 • यस नीतिको अधीनमा रहेका सबै व्यक्तिहरूले हुन सक्ने घटनाहरू र सम्भावित जोखिमहरूको सुरक्षाबारे रिपोर्ट गर्न र सहकर्र्मीहरूलाई पनि सोहि अनुरुप गर्न प्रोत्साहित, बचन बद्ध गरिने छ ।

२०. स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धि उत्तरदायित्व M

कार्यालयका सम्पुण सुपरभाइजरहरू, प्रबन्धकहरू, निर्देशकहरू, अध्यक्षलाई कार्यालयमा सबै उपकरणहरू सुरक्षित छन छैनन्, काम गरिरहेका छन या छैनन् भन्ने कुरा थाहा हुन आवश्यक छ  । कार्यालयका सबै कर्मचारीहरूले उचित प्रशिक्षण प्राप्त गरेका छन या छैनन् त्यसको मुल्यांकन गर्ने स्वास्थ्य र सुरक्षा मा चुनौती वा खतराको स्थिति सृजना भएको छ कि छैन हेरी त्यसलाई विज्ञको सहायताले उचितव्यवस्थापन गराउनु पर्ने छ ।

सबै कर्मचारीहरू आफ्नो स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि पुण उत्तरदायी हुनेछन साथै सहकर्मीहरुको पनि स्वास्थ्य र सुरक्षाको समस्या अथवा खतरा बुझि आफ्नो सुपरभाइजरहरूलाई जानकारी गराउनु पर्ने छ ।

२१. खरीद र उपहार सम्बन्धि नैतिकता M

सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पतालले नैतिक, व्यावसायिक र जवाफदेही तरीकाले वस्तु तथा सेवाहरूको खरीदलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्ने छ ।

व्यक्तिगत अखण्डता र व्यावसायिकता

 • खरीद गतिविधिहरूमा संलग्न सबै व्यक्तिहरूले उचित कार्य गर्नुपर्दछ । कार्य निष्ठा र व्यावसायिकताका साथै ईमानदारी, अध्यन र सावधानीका साथ आपूर्ति कर्ता र अन्य सरोकारवालाहरू बीच सबै खरीद गतिविधिहरू संचालन गर्नु पर्नेछ ।
 • सबै सहभागीहरूले कुनै गतिविधिमा संलग्न हुनुहुँदैन जसले सृजना हुने विचारहरु द्धन्दको  रूपमा देखा पर्न सक्दछ । रुचिको द्वन्द्वहरु, जस्तै उपहार वा समर्थन स्वीकार्ने, उच्चस्तरीय उपचार प्रदान गर्ने, वा सार्वजनिक रूपमा आपूर्ति कर्ता वा उत्पादनहरूको समर्थन गर्ने इत्याधि हुन सक्छन् । विक्रेताहरूले राम्रो मूल्यमा दु्रत रुपमा उच्च गुणस्तरका सामानहरू र उत्कृष्ट, विश्वसनीय सेवाहरू प्रदान गरेमा प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

 

उत्तरदायित्व र पारदर्शिता

 • खरीद प्रक्रियाहरू खुला र उत्तरदायी पूणर् हुनुपर्ने छ । विशेष रूपमा, सम्झौता र खरीद प्रक्रियाहरू निष्पक्ष, पारदर्र्शी र मूल्यको लागि उत्तम मान प्राप्त गर्ने उदेश्यको साथ सञ्चालन   हुनु पर्दछ । सबै कर्मचारी बिरामी वा पाहुनाहरुले अस्पतालका स्रोतहरु जिम्मेवार, प्रभावशाली र प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्नु पर्ने छ ।

२२. उपहार ग्रहण M

सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पतालका कर्मचारीहरू र उनीहरूका नजिकका परिवारका सदस्यहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा, अस्पताल संग लक्षित कुनै पनि दाताले प्रदान गरेको उपहार लिन पाउने छैनन् । उपहारको अर्थ भनेको पैसा, सम्पत्ति, सेवाहरू, छुट, माफी, ऋण, वा बदलामा बहुमूल्य चीजहरु लिएमा कानुनी कारबाही गरिने छ । कर्मचारीहरूले साधारण जनताले निशुल्क प्राप्त गर्ने चिजहरु र गैर मौद्रिक वा खाद्य सामग्री पाँच सय भन्दा कमको प्राप्त गर्न सक्दछन्। दाता जो कोही पनि हुन सक्छ जसले सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पतालकासंग सम्झौता गरेको छ या गर्न खोजेको छ ।

२३. द्धन्द्धको रुचि M

एक व्यक्तिको सम्भावित द्वन्द्वको रुची तब हुन्छ जब त्यस व्यक्ति वा उसको परिवारको सदस्यले अस्पतालको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निणर्य वा कार्यलाई प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता राखेर व्यक्तिगत, वित्तीय वा व्यावसायिक लाभ लिन खोज्छ । सार्वजनिक भरोसा र निष्ठाको उच्चतम व्यवस्था कायम गर्न, यो नीतिका अधीनमा राखीएका सबै व्यक्तिहरूले इमान्दारी पूर्वक, जिम्मेदारी साथ र उच्च नैतिक र कानूनी मापदण्ड अनुरूप आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्ने छ ।

सम्भावित र वास्तविक विषयका द्वन्द्वको पहिचान गर्ने, यसलाई सुल्झाउने र खुलासा गर्न पनि प्रतिबद्ध हुने ।

 

२४. गोपनीयता र गोप्यता सम्बन्धी जानकारी M

गोपनीयता र गोप्यता

सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पताल सबै सदस्यहरूको साथै बिरामीहरू र बिरामीका परिवारहरूको व्यक्तिगत र स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना गोपनीयताको साथ सुरक्षीत राख्न प्रतिबद्ध छौ ।

सटीक विवरण

सबै बिरामीहरुसँग सम्बन्धित सूचना, अभिलेखहरू, संगठनका पुस्तकहरू, वित्तीय रिपोर्टहरू, व्यय खाताहरू, समय तालिकाहरू, प्रशासनिक विवरणहरू र अन्य कागजातहरू सही, ईमानदारी साथ अस्पताल नियम अनुरूपव्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । अस्पतालको कुनै लेनदेन वा अस्पतालको कुनै सम्पत्तिको अवस्थाको सम्बन्धमा झूटा वा काल्पनिक प्रवष्टिहरू निषेध गरिएको छ । सम्बन्धित अधिकारीले कुनै जानकारी, विवरण वा विवरणको तथ्यांक जिम्मेवारी पूर्वक तयार गर्नुपर्ने छ ।

२५. विविधता र मानवअधिकार M

भेदभाव र उत्पीडन

 • कुनै पनि प्रकारका भेदभाव वा उत्पीडनलाई सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पतालले सहन गर्ने छैन । बिरामी, आगन्तुक, स्वयं सेवक, चिकित्सक, विद्यार्थी र ठेकेदारहरू सबैको लागि एक सकारात्मक र सम्मान जनक वातावरण सुनिश्चित गर्न हामी सधै समर्पित हुनेछौ । सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पतालमा सबै व्यक्तिहरु उत्पीडन र भेदभावबाट सुरक्षित हुनेछन ।
 • भेदभाव अन्तर्गत जाति, लिङ्क यौनिकता, लिङ्क पहिचान,  रंग, वंश, उत्पत्ति स्थान, जातीयमूल, वैवाहिक स्थिति, उमेर, अशक्तता, नागरिकता, परिवार स्थिति वा धर्मको आधारमा अनुचित व्यवहार जस्ता कुराहरु समावेश छन् । उत्पीडनमा व्यक्तिगत उत्पीडन वा यौन उत्पीडन -अनावश्यक, आपत्तिजनक वा डराउने व्यवहार_ पनि समावेश छन् ।

 

कार्यस्थलमा हिंसा

 • कार्यस्थलमा हुने हिंसाले हाम्रो कर्मचारीहरूको जीवनस्तरमा विनाशकारी प्रभाव पार्न सक्छ । सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पतालले कार्यस्थलमा हुने हिंसाको सम्भावनालाई हेरेर गम्भीरता पूर्वक अनुगमन गर्नुपर्ने छ । कार्यस्थलमा हिंसा रोक थाम कार्यक्रम मार्फत हिंसाका सबै सम्भावित स्रोतहरू पहिचान गर्ने र पहिचान भएका जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न व्यावहारिक प्रयास पनि गरि रहने छ ।
 • हिंसाको उद्देश्यले कुनै धम्की दिने प्रयास गरिएका आचरणलाई पनि हिंसाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ, किनकि यसले शारीरिक र मनोवैज्ञानिक हानी, चोट वा बिरामी पैदा गर्दछ । कुनै वास्तविक रुपमा प्रयास गरिएको हमला -यौन हमला र शारीरिक आक्रमण_, मनोवैज्ञानिक वा यौन दुव्र्यवहार र उत्पीडन जस्ता कार्य सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पतालले कहिले पनि सहने छैन ।

२६. वातावरणीय उत्तरदायित्व M

सिद्धस्थली रुरल कम्युनिटी अस्पताल आफ्नो वातावरणीय छाप कम गर्नका लागि वातावरण संरक्षण र बृद्धि गर्न प्रतिबद्ध हुनेछ । यो नीतिको अधीनमा रहेका सबै व्यक्तिहरूले वातावरण संरक्षणका सिद्धान्तहरू दैनिक क्रिलयाकलापहरूमा पालना गर्ने अपेक्षा गर्दछौ । हामी सबैले हाम्रो समुदायलाई  वातावरण मैत्री बनाउन मद्दत गर्न सक्नेछौ ।

यस आचार निर्देशिका अन्तर्गत भएका सम्पूणर् व्यवस्थाहरु नेपालको कानून तथा संविधान प्रतिकुल भएमा नेपाल सरकारको कानून मान्य हुनेछ । अन्यथा हामी सवैले पालना गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछौं । समय अनुकुल यस निर्देशिकलाई व्यवस्थापन समितिको वैठकवाट संशोधन गरिने छ ।